اثر حرارت بر رفتار پوشش مرکب پلهای بزرگ راه آهن ( مطالعه موردی: پل پروژه قطعه دوم راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد مراغه

2 استادیار واحد مراغه

چکیده

پل­های بزرگ مسیر جدید راه­آهن میانه - تبریز در منطقه­ای با خطر نسبی زلزله بسیار زیاد و تپه ماهورهای متشکل از خاک­های سست مستعد لغزش واقع شده است. با توجه به شرایط خاص کاربری، شناسایی عوامل مخرب و جلوگیری از خرابی پیشرونده به سادگی امکان ندارد. با توجه به سیکل تغییرات دمایی روزانه و فصلی، تحمیل صدمات جبران‌ناپذیر در اثر ایجاد موانع انبساط حرارتی مابین کوله و عرشه به طور اتفاقی یا عمدی در سازه محتمل است. بنابراین جهت شناسایی رفتار حرارتی پل و جلوگیری از عواملی مخرب احتمالی، پل با نرم افزارCSI Bridge مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از اعمال تغییرات حرارت تحلیل شده است. نتایج نشان می­دهد که با افزایش دما به صورت تدریجی، تنش، نیروهای محوری و برشی و لنگر تا 60 درجه سانتیگراد به طور یکنواخت افزایش می­یابد. با رسیدن دما به مرز 65 درجه سانتیگراد تنش ناشی از تغییرات حرارت به مقدار 17.7 درصد افزایش می­یابد. با اعمال دمای 800 درجه سانتیگراد در دهانه میانی ضمن تغییرات شدید نیروهای محوری و برشی به مقدار 9833 تن و لنگر خمشی به مقدار 2074 تن بر متر و مقدار جابجایی 24.34 سانتی­متر محاسبه گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Heat Effect of Composite Deck Behavior Railroad Bridges (Case Study: Part Two, railroad Project of Meyaneh-Bostanabad-Tabriz)

نویسندگان [English]

  • alireza saeedi 1
  • ahmad maleki 2
چکیده [English]

The large bridges of the new Meyaneh - Tabriz Railroad are located in a region with a high risk of a large earthquake and a slope of sloping soils, which are susceptible to landslides. Depending on the user's specific circumstances, it is simply not possible to identify malicious factors and prevent progressive failures. Regarding the daily and seasonal temperature variation cycles, imposing irreparable damage due to the creation of thermal expansion barriers between the shell and the deck is likely to occur accidentally or deliberately in the structure. Therefore, in order to detect the thermal behavior of the bridge and prevent potential destructive factors, the bridge was investigated using the CSI Bridge software and the results of the heat changes were analyzed. The results show that with increasing temperature gradually, stress, axial, shear and anchor forces increase to 60 ° C uniformly. With temperature reaching 65 ° C, the stress caused by heat changes increased by 17.7%. Applying a temperature of 800 ° C in the middle span with a sharp change in the axial and shear forces of 9833 tons and flexural anchorage of 2074 tons per meter and a displacement of 24.34 cm.
were calculated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite bridge
  • Thermal Stress
  • progressive failure
  • earthquake force
  • displacement