مقایسه خرابی پیش‌رونده در اتصالات خمشی با فولاد کم مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

2 استاد گروه مهندسی عمران واحد مهاباد

چکیده

عملکرد اتصالات تیر به ستون قاب‌های خمشی فولادی رایج، در بحث لرزه‌ای و خرابی پیش‌رونده به‌تنهایی مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که پس از زلزله نورثریج و کوبه محققان به ضعف عملکرد این اتصالات پی بردند این در حالی است که اتصالات تأثیر بسیار زیادی درروند استهلاک انرژی در سازه و رفتار سازه در برابر بارهای غیرعادی دارند؛ زیرا اگر چشمه اتصال ضعیف باشد، حتی در صورت اجرای اتصال کاملاً صلب با مقاومت اتصال بیشتر از تیر که باعث می‌شود شکست از ناحیه اتصال نباشد، باعث به وجود آمدن تغییر شکل زیاد و درنتیجه شکست ترد اتصال می‌شود. در این راستا در مطالعه فعلی به بررسی عملکرد دو نوع اتصال رایج خمشی WFP (اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری) و WUF-W (اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی) در برابر پدیده خرابی پیش‌رونده با تغییر در نوع فولاد مورداستفاده در ورق‌های اتصال پرداخته‌شده است برای این منظور این دو نوع اتصال یک‌بار با فولاد نرمه ساختمانی    St37  و یک‌بار با فولاد کم مقاومت آلیاژی Steel LY160، در یک قاب 8 طبقه فولادی با سناریوهای مختلف حذف ستون (بدون حذف ستون، حذف ستون طبقه همکف، سوم و هفتم) در نرم‌افزار ABAQUS  شبیه‌سازی شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مقدار ) DCR عبارت است از نسبت تقاضا به ظرفیت که از آن به‌عنوان ضریب تقاضا نیز نام می‌برند  (در اتصال WUF-W  با جایگزین کردن فولاد آلیاژی بسیار کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Progressive Collapse in Moment Connections with Low-strength Steel

نویسندگان [English]

  • ahmad karimian 1
  • arastoo armaghani 1
  • Alaeddin Behravesh 2
1 Department of Civil Engineering, Mahabad branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
چکیده [English]

The performance of beam – column  connection of common steel moment frames has been evaluated in a seismic discuss and progressive collapse alone. After the Northridge and Kobe earthquake, researchers found that the connections were weak. This is while the connections have a huge impact on the process of energy depletion of structure and structure behavior against unusual loads; Because if the panel zone is weak, even in the case of performing a rigid connection with resistance of more than beam which causes failure in the connection area, it causes a large deflection and resulting in a brittle fracture of connection. In this regard, in the current study, the performance Two common types of WFP bending (welded flange plate connection) and WUF-W (welded unreinforced flange-welded web connection) against a progressive coolapse phenomenon have been investigated by changing the type of steel used in plate for this purpose. The purpose of these two types of connection is once with St 37 and once with a steel alloy steel LY160, in a frame 8 steel story with different scenarios, Column removal (without remove the column, removing the column of the ground floor, third and seventh) was simulated in ABAQUS software. The results show that the DCR (criterion which is the Demand Capacity Ratio and it is also called the demand factor) value in the WUF-W connection is much lower by replacing the alloy steel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Steel moment frame
  • Beam-ColumnConnection
  • Low-alloy steel
  • WUF-W
  • WFP