بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمانهای بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP و فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد واحد مراغه

2 گروه عمران دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

با توجه به استفاده­ی روز افزون میلگردهای FRP، به عنوان مسلح‌کننده در سازه‌های بتنی، بررسی رفتار دینامیکی اینگونه سازه‌ها و همچنین مقایسة رفتاری آن با سازه‌های بتن مسلح شده با میلگرد فولاد امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، در تحقیق حاضر ساختمان‌های با طبقات 2، 5 و 10 در حالت‌های دو بعدی و سه ‌بعدی، در دو نوع مسلح شده با میلگرد فولادی و FRP مدّ نظر قرار گرفته و در نرم‌افزار آباکوس مدل­سازی و تحلیل گردیدند. به منظور بارگذاری لرزه‌ای، داده‌های چهار شتاب­نگاشت استفاده شده است. با استفاده از نتایج تحلیل‌های انجام یافته، مقایسه­ی رفتاری بین سازه‌های مذکور با تمرکز بر جابجایی انجام پذیرفت. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن شرایط یکسان، جابجایی در سازه‌های مسلح شده با FRP بیشتر از سازة مسلح شده با میلگرد فولادی است. همچنین در مدل ساختمان‌ 2 طبقه، رابطة جابجایی بین ساختمان‌های مسلح شده با میلگردهای فولادی و FRP خطی با ضریب رگرسیون ٪90 مشاهده گردید در حالی که در ساختمان‌های 5 طبقه و 10 طبقه رفتار غیرخطی ، به ترتیب با ضریب رگرسیون ٪89 و 87% ملاحظه گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Seismic Behavior of Concrete Structures Reinforced with FRP and Steel Bars

نویسندگان [English]

  • arash dalili 1
  • ramin vafaeipoor 2
2 department of civil eng, islamic azad univ., tabriz branch
چکیده [English]

Considering the increasing use of FRP bars, as reinforcement in concrete structures, the study of the dynamic behavior of these types of structures and its behavioral comparison with steel reinforced concrete structures seem to be necessary. In this regard, in the present study, buildings with floors 2, 5, and 10 in two-dimensional and three-dimensional states were considered in two types of steel reinforced and FRP reinforced were modeled and analyzed in ABAQUS software. By using the results of the analysis, behavioral comparisons between these structures were carried out with a focus on displacement. By considering in the same conditions, the results of the analysis reveal that displacement in FRP-reinforced structures is more than steel-reinforced structures. Also, in the 2-storey building model, the relation between steel structures and FRP structures is linear with 90% regression coefficient was observed while in 5-storey buildings and 10-storey building’s behavior are nonlinear, with a regression coefficient of 89% and 87%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced Concrete
  • FRP Bars
  • ABAQUS
  • displacement