شناسایی آسیب‌های موجود در سکوی سه پایه توربین بادی دور از ساحل به روش انرژی کرنشی مودال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار و مدیر گروه صنایع دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه صنایع دریایی، گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

سکوهای دریایی در طول عمر مفید خود در معرض آسیب‌های مختلفی قرار می گیرند. این امر می‌تواند بهره‌برداری سازه را دچار مشکل کرده و در صورت رشد و افزایش خرابی باعث خسارات بیشتری در آینده گردد. معمولا محل و شدت آسیب در سازه‌ها نامشخص است، به همین جهت تلاشهای زیادی برای دست‌یابی به روشی دقیق، مطمئن و کم هزینه برای شناسایی آسیب در سازه‌های دریایی صورت گرفته است. روشهای شناسایی آسیب بر پایه پاسخ دینامیکی، یکی از روشهای غیر مخرب و کاربردی مطرح هستند. یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های شناسایی آسیب بر اساس پاسخ دینامیکی سازه، روش انرژی کرنشی مودال است. در این مقاله با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال به شناسایی مکان آسیب در یک سکوی سه پایه توربین بادی دور از ساحل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که روش فوق الذکر دارای توانایی مناسبی در شناسایی مکان آسیب‌های تکی، هم با شدت کم و هم باشدت زیاد می باشد. همچنین، در حالتی که بیش از یک عضو از سازه دچار آسیب شوند، الگوریتم نوشته شده قادر به شناسایی مکان آسیب‌ها بوده، ولی ممکن است علاوه بر اعضای آسیب دیده، برخی دیگر از اعضا نیز شاخص آسیبی بزرگتر از یک را نشان دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Location and Severity of Damages in the Offshore wind Turbine Tripod Platform by Improved Modal Strain Energy Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Samaei 1
  • Madjid Ghodsi Hassanabad 2
  • amin karimpor zahraei 3
2 Assistant professor, Department of Marine industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M.Sc., Department of Marine Industries, Coastal Orientation, Ports and Marine Structures, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Truss structures are one of the most common offshore structures that are exposed to various damages during their service life. Offshore platforms are exposed to various damages during their useful life. This can hamper the operation of the structure and cause more damage in the future if it grows and the damage increases. The location and severity of damage to structures is usually unknown, therefore, many efforts have been made to achieve an accurate, safe and low-cost way to identify damage to marine structures. Damage detection methods based on dynamic response are one of the non-destructive and practical methods. One of the most important subfields of damage identification based on the dynamic response of the structure is the modal strain energy method. In this paper, applying the modal strain energy method, the location of the damage in an offshore wind turbine tripod platform has been identified. The results presented that the Improved modal strain energy method has a sutible ability to identify the location of single damages with appropriate accuracy, both low intensity and high intensity. Also, in the event that more than one member of the structure is damaged, the written algorithm is able to distinguish the location of the damges, but in addition to the damaged members, some other members may also exhibit a damage index greater than one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health monitoring
  • Splash zone
  • Modal strain energy (MSE)
  • Offshore platform
  • Jacket