نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، حمید بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله‌ای KTپل‌های خرپائی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 7-18]
 • اسحاقی شربیانی، هومن تعیین روش بهینه عمل آوری ترکیبی بتنهای پر مقاومت در دو محیط اشباع و اتوکلاو و بررسی تأثیر محیط اشباع بر کاهش زمان نگهداری این بتنها در اتوکلاو [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 1-6]
 • اقبالیان، مرآت تخمین بار کمانشی ستون هوشمند با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیکی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 73-80]

ب

 • بابائیان امینی، علیرضا تخمین بار کمانشی ستون هوشمند با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیکی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 73-80]
 • باقری، رسول بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله‌ای KTپل‌های خرپائی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 7-18]
 • باقر ملکی، رضا بررسی اثر الگوهای مختلف سخت کننده‌ها در رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 47-55]
 • برزگر جلیلی مقام، فرزاد بررسی تاثیر ناکاملی هندسی اولیه اعضا بر ظرفیت باربری شبکه‌های تخت دولایه فضاکار [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 19-24]
 • برقیان، مجید بررسی مهاربندی کابلی در ساختمان‌ها و محدودة نیروی پیش تنیدگی کابل‌ها [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 1-9]
 • بهروش، علاءالدین بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 67-72]
 • بهروش، علاءالدین بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 33-37]

پ

 • پوربابا، مسعود مقاوم‌سازی ستون‌های بتن آرمه با استفاده از تکنیک غلاف‌بندی بتنی و فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 25-34]

ج

 • جعفریان، محمدرضا بهینه سازی هندسی سازه های فضاکار و گنبدی شکل با در نظر گرفتن کمانش اعضاء و ارتفاع متغیر گره ها با استفاده از الگوریتم وراثتی [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 11-17]
 • جعفر پور، کیومرث اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 39-45]
 • جهانگیری درزه کنانی، رضا مقایسه قابلیت مدلسازی و پیش‌بینی نیروهای هیدرودینامیکی واقع بر پایه های در معرض امواج آب توسط دو روش آنالیز طیفی و شناسائی سیستم [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 19-26]

ح

 • حسن زاده، جواد بررسی تاثیر Imperfection و Strain Hardening در رفتار قابهای دارای مهاربند SCBF , BRB [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 27-31]

د

 • داوران، علی بررسی تاثیر Imperfection و Strain Hardening در رفتار قابهای دارای مهاربند SCBF , BRB [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 27-31]

ر

 • رفیع زاده، محمد جعفر بررسی تاثیر Imperfection و Strain Hardening در رفتار قابهای دارای مهاربند SCBF , BRB [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 27-31]

ز

 • زینعلی، فریدون تعیین روش بهینه عمل آوری ترکیبی بتنهای پر مقاومت در دو محیط اشباع و اتوکلاو و بررسی تأثیر محیط اشباع بر کاهش زمان نگهداری این بتنها در اتوکلاو [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 1-6]

ش

 • شیدایی، محمدرضا بررسی تاثیر ناکاملی هندسی اولیه اعضا بر ظرفیت باربری شبکه‌های تخت دولایه فضاکار [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 19-24]
 • شریفی، شهرام بررسی تراکم بتن با سقوط آزاد بر روی تاب فشاری بتن‌های سفت [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 35-45]
 • شقاقی، طالب مرادی بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 47-60]
 • شهبازی، یاسر تخمین بار کمانشی ستون هوشمند با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیکی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 73-80]
 • شهبازی، پرویز بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 33-37]

ص

 • صادقی، ارژنگ بررسی اثر الگوهای مختلف سخت کننده‌ها در رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 47-55]

ط

ع

 • عباس زاده، علیرضا بهینه سازی هندسی سازه های فضاکار و گنبدی شکل با در نظر گرفتن کمانش اعضاء و ارتفاع متغیر گره ها با استفاده از الگوریتم وراثتی [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 11-17]
 • عبدالرحیم پور حکیمی، نوید اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 39-45]
 • عسگری مارنانی، جعفر بهینه یابی الگوی مهاربندی قاب های فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 57-66]

غ

 • غفارزاده، حامد بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 47-60]

ق

 • قدیمی باویل علیائی، سجاد اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 39-45]

ک

 • کریمی، احسان بهینه یابی الگوی مهاربندی قاب های فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 57-66]
 • کیوانی، منصور بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 47-60]

ل

 • لطف الهی یقین، محمدعلی بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله‌ای KTپل‌های خرپائی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 7-18]
 • لطف الهی یقین، محمدعلی مقایسه قابلیت مدلسازی و پیش‌بینی نیروهای هیدرودینامیکی واقع بر پایه های در معرض امواج آب توسط دو روش آنالیز طیفی و شناسائی سیستم [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 19-26]

م

 • متین پور، محمدحسین اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 39-45]
 • محمد پور، بهرام بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 47-60]
 • میرزایی، رحمان تخمین بار کمانشی ستون هوشمند با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیکی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 73-80]
 • مظاهری مقدم، احد بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 67-72]
 • مقصود پور، صمد بررسی مهاربندی کابلی در ساختمان‌ها و محدودة نیروی پیش تنیدگی کابل‌ها [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 1-9]

و

 • ولادی، هدایت بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی [دوره 8، شماره 10، 1389، صفحه 67-72]

ی

 • یوخانلار، یوسف بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب [دوره 8، شماره 9، 1389، صفحه 33-37]