نمایه نویسندگان

ا

 • ارمغانی، ارسطو بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از تحلیل‌های عددی Geo- Slope (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 57-64]
 • اصلانپور، سعید تاثیر پارامترهای مؤثر در فاصله بهینه تونلهای موازی [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 75-79]

ب

 • بدو، کاظم مطالعات آزمایشگاهی تغییرات نفوذپذیری هسته رسی سد خاکی- سنگریزه‌ای ارومیه تحت اثر تنش‌های مؤثر وارده توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری با دیواره انعطاف‌پذیر (Tri Flez2) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]
 • بهفروز، محمدرضا بررسی احتمال خطر پدیده سیل در طرح‌های هیدرولوژی و مهندسی منابع آب [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 41-47]

پ

 • پیروتی، صابر بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از تحلیل‌های عددی Geo- Slope (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 57-64]

ج

 • جعفریان، محمدرضا بهبودی بر شبکه‌های عصبی چند لایه انتشار برگشتی با به کارگیری نرخ یادگیری متغیر و تئوری اتوماتان و تعیین نرخ یادگیری بهینه [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 31-40]
 • جلالی، عبدالرحیم کنترل فعال‌سازه‌های غیر خطی تحت اثر زلزله‌های Near-Field با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 81-92]

ر

 • رحمانی، کمال بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از تحلیل‌های عددی Geo- Slope (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 57-64]

ز

 • زاد کریم، سیامک مطالعات آزمایشگاهی تغییرات نفوذپذیری هسته رسی سد خاکی- سنگریزه‌ای ارومیه تحت اثر تنش‌های مؤثر وارده توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری با دیواره انعطاف‌پذیر (Tri Flez2) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]

س

 • سیفی، نوروز ظرفیت خمشی نهایی تیر ورقهای فولادی تحت اثر بروز ترک در حال جوش بال به جان [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 65-74]

ش

 • شوکتی، حسین ظرفیت خمشی نهایی تیر ورقهای فولادی تحت اثر بروز ترک در حال جوش بال به جان [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 65-74]

ص

 • صیدی، جمال بررسی پاسخ بالارانش خط لوله‌های مدفون در ماسه با استفاده از روش اجزاء محدود (مصالح با قانون جریان متحد) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 25-30]

ع

 • عباس زاده، علیرضا بهبودی بر شبکه‌های عصبی چند لایه انتشار برگشتی با به کارگیری نرخ یادگیری متغیر و تئوری اتوماتان و تعیین نرخ یادگیری بهینه [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 31-40]
 • عسگری، مسعود تاثیر میراگر اصطکاکی لغزشی در کنترل پاسخ سازه [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 49-55]

ف

 • فرهودی محمدزاده، فرهاد ظرفیت خمشی نهایی تیر ورقهای فولادی تحت اثر بروز ترک در حال جوش بال به جان [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 65-74]

ق

 • قادری، سید جمیل بررسی احتمال خطر پدیده سیل در طرح‌های هیدرولوژی و مهندسی منابع آب [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 41-47]
 • قاضی، فرهاد بررسی آلودگی هوای ناشی از کارخانه سیمان ارومیه [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 9-15]
 • قیطاسی، علیرضا بررسی پاسخ بالارانش خط لوله‌های مدفون در ماسه با استفاده از روش اجزاء محدود (مصالح با قانون جریان متحد) [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 25-30]

م

 • محمدی، میر علی رفتارنگاری سد شهرچای ارومیه با استفاده از نتایج ابزار دقیق پس از اولین آبگیری [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 17-23]
 • موسوی قاسمی، سید آرش کنترل فعال‌سازه‌های غیر خطی تحت اثر زلزله‌های Near-Field با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 81-92]

ن

 • نباتی، محمد رفتارنگاری سد شهرچای ارومیه با استفاده از نتایج ابزار دقیق پس از اولین آبگیری [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 17-23]

ی

 • یوسفیه، علی تاثیر میراگر اصطکاکی لغزشی در کنترل پاسخ سازه [دوره 5، شماره 6، 1387، صفحه 49-55]