نمایه نویسندگان

ا

 • ارمغانی، ارسطو بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 53-61]
 • امری، مهدی تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 63-71]

ب

 • برقیان، مجید بهینه‌سازی فرم سیستم کابلی مورد استفاده در مقاوم سازی ساختمانهای بتنی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 1-10]

پ

 • پیروتی، صابر بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 53-61]
 • پوربابا، مسعود روش پاره‌ سازه‌ها برای تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 45-52]

ر

 • رحمانی، کمال بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 53-61]
 • رستگار، مهدی بررسی پاسخهای دینامیکی سازه‌های دریایی شناور از نوع یدک‌کش تحت تاثیر امواج دریا [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 29-38]

س

ش

 • شقاقی، طالب مرادی بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 11-20]
 • شمسائی، ابوالفضل استفاده از روش تزریق در آب‌بندی سازه‌های انحراف سد خاکی مطالعه موردی کالورت سد خاکی برنجستانک [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 21-27]
 • شوش پاشا، عیسی یک روش جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 81-86]

ص

 • صالحی، محسن بررسی تاثیر تناوب ذوب و یخ بر عمر مفید خاک‌های ماسه بادی تثبیت شده [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 73-79]

ع

 • عمادی، جلیل بررسی تاثیر تناوب ذوب و یخ بر عمر مفید خاک‌های ماسه بادی تثبیت شده [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 73-79]

ف

 • فرد مرادی نیا، سینا استفاده از روش تزریق در آب‌بندی سازه‌های انحراف سد خاکی مطالعه موردی کالورت سد خاکی برنجستانک [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 21-27]

ک

 • کاوه، علی روش پاره‌ سازه‌ها برای تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 45-52]

ل

 • لطف الهی یقین، محمد علی بررسی پاسخهای دینامیکی سازه‌های دریایی شناور از نوع یدک‌کش تحت تاثیر امواج دریا [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 29-38]

م

 • مقصودپور، صمد بهینه‌سازی فرم سیستم کابلی مورد استفاده در مقاوم سازی ساختمانهای بتنی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 1-10]

ن

 • ناصح زاده، علی یک روش جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 81-86]
 • ناطقی الهی، فریبرز بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 11-20]
 • ناطقی الهی، فریبرز تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 63-71]

و

 • وفائی پور، رامین مطالعه لغزش و تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب کیلومتر 2/0 + بزرگراه شمالی تبریز [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 39-44]

ی

 • یوسف زاده، میکائیل یک روش جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 81-86]
 • یوسف زاده فرد، میکائیل مطالعه لغزش و تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب کیلومتر 2/0 + بزرگراه شمالی تبریز [دوره 4، شماره 5، 1386، صفحه 39-44]