نمایه نویسندگان

ا

 • ابریشمی، جلیل بررسی روش‌های کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 1-7]
 • اجلالی، افشین یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه‌ای با استفاده از روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 18-24]
 • اخلاقی، توحید آنالیز برگشتی در آزمایش SASW با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 48-54]
 • اسلامی زاده، محمدمهدی کنترل لرزه‌ای ساختمان‌های چندین طبقه با استفاده از سیستم مستهلک کننده انرژی غیر فعال وارون‌ساز لوله [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 8-16]
 • اصلاح، پیمان آنالیز برگشتی در آزمایش SASW با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 48-54]
 • افشین، حسن یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه‌ای با استفاده از روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 18-24]

ب

 • بابالو، علی اکبر یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه‌ای با استفاده از روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 18-24]
 • بدو، کاظم شبیه‌سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیر یک مدفن زباله [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 56-60]

ت

 • تقی نژاد، رامین ارزیابی لرزه‌ای و بهسازی یک ساختمان بتنی نامنظم با سیستم قاب خمشی- دیوار برشی با بادبندهای فولادی بروش تحلیل غیر خطی پوش‌آور [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 21-26]

ح

 • حسن زاده، یوسف تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق- آبی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 39-43]
 • حسن زاده، یوسف بررسی روش‌های کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 1-7]

ر

 • رضائی موسوی، سیدرضا بررسی آزمایشگاهی نقطه کمانش ستون و ارائه معیاری جدید در تخمین بار بحرانی ستون [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 26-32]
 • رضوی، سید اسماعیل حل عددی شارشهای تراکم‌پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 62-67]

ز

 • زمانیان، جواد بررسی روش‌های کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 1-7]

س

 • سروقد مقدم، عبدالرضا بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-9]
 • سعید منیر، حبیب کنترل لرزه‌ای ساختمان‌های چندین طبقه با استفاده از سیستم مستهلک کننده انرژی غیر فعال وارون‌ساز لوله [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 8-16]

ش

 • شاکری داریان، عباس نحوه برآورد رسوبگذاری مخازن با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1 و نرم‌افزار ILWIS [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 51-59]
 • شوکتی، حسین بررسی آزمایشگاهی نقطه کمانش ستون و ارائه معیاری جدید در تخمین بار بحرانی ستون [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 26-32]

ع

 • عباسی، سعید تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق- آبی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 39-43]
 • عبدالهیان دهکردی، مجتبی بررسی مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی در برابر زلزله به روش الگوی بهینه بادبندها [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 33-37]

غ

ف

 • فاطمی، سید محمد جواد بررسی تجربی روشهای افزایش مقاومت بتن کفی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 27-32]
 • فهندژسعدی، جواد معرفی برنامه تعیین نقطه عملکرد سازه به روش طیف ظرفیت [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 42-47]

ک

 • کیانی، علیرضا بررسی تجربی روشهای افزایش مقاومت بتن کفی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 27-32]
 • کیوانی، عبداله بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی بتون فاقد ریزدانه [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 11-19]

ل

 • لطف اللهی یقین، محمدعلی بررسی اندر کنش قاب خمشی و دیوار برشی [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 34-40]
 • لطف الهی یقین، محمدعلی ارزیابی لرزه‌ای و بهسازی یک ساختمان بتنی نامنظم با سیستم قاب خمشی- دیوار برشی با بادبندهای فولادی بروش تحلیل غیر خطی پوش‌آور [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 21-26]

م

 • ماجدی اصل، مهدی تاثیر پل و پایه‌های پل بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان رودخانه‌ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو چای واقع در استان آذربایجان‌غربی) [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 61-69]
 • میرزایی، بهروز حل عددی شارشهای تراکم‌پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 62-67]
 • معصومی، علیرضا بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-9]
 • مکارچیان، مسعود بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-9]

ن

 • نجمایی، محمد نحوه برآورد رسوبگذاری مخازن با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1 و نرم‌افزار ILWIS [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 51-59]
 • نقی پور، مرتضی معرفی برنامه تعیین نقطه عملکرد سازه به روش طیف ظرفیت [دوره 3، شماره 3، 1385، صفحه 42-47]

ی

 • یاسی، مهدی تاثیر پل و پایه‌های پل بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان رودخانه‌ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو چای واقع در استان آذربایجان‌غربی) [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 61-69]