نمایه نویسندگان

ا

 • ابراری، رسول گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 50-57]
 • اخلاقی، توحید بررسی رفتار دیوارهای حائل طره‌ای تحت اثر بارهای دینامیکی بروش المانهای محدود [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 1-64]

ب

 • بختیاری، نوبخت بررسی رسوب‌گذاری در مخزن سدها با استفاده از تحلیل عددی دو بعدی [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 8-14]
 • بنازاده، محمدرضا گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 50-57]

ج

 • جوادین، سید ادریس ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بتن مسلح در ارومیه [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 58-64]

ح

 • حداد، امید توزیع تنش در مقاطع مختلف تیر لانه زنبوری در شرایط الاستیک و پلاستیک [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 16-27]

ر

 • رضائیان، هومان آنالیز و طراحی ستون‌های جدار نازک بتنی با اشکال مختلف دارای بتن با مقاومت بالا [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 42-49]
 • رنجبریان، عبدالرسول توزیع تنش در مقاطع مختلف تیر لانه زنبوری در شرایط الاستیک و پلاستیک [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 16-27]

ش

 • شیدائی، محمدرضا بررسی رفتار کمانشی اعضای فشاری به روش اجزای محدود [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 28-34]

ص

 • صدیق، حمید مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریز [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]

ع

 • عابدی، کریم بررسی رفتار کمانشی اعضای فشاری به روش اجزای محدود [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 28-34]

ل

م

 • محمدی، میر علی گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 50-57]
 • مقصودی، علی اکبر آنالیز و طراحی ستون‌های جدار نازک بتنی با اشکال مختلف دارای بتن با مقاومت بالا [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 42-49]

ن

 • نخودچی، علی بررسی رفتار دیوارهای حائل طره‌ای تحت اثر بارهای دینامیکی بروش المانهای محدود [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 1-64]
 • نیکوفر، باقر بررسی رسوب‌گذاری در مخزن سدها با استفاده از تحلیل عددی دو بعدی [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 8-14]