نمایه نویسندگان

ا

 • افشین، حسن تخمین خواص اساسی بتن‌های با مقاومت بالا HSC با روش‌های آماری و شبکه‌های عصبی مصنوعی A.N.Ns و مقایسه آنها [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 32-37]

ب

 • بیرامی شهابی، علی استفاده از پایه‌های قارچی شکل در زیر ساختمان به عنوان جداساز ارتعاشی جهت کاهش اثر زلزله بر روی ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 16-22]
 • برقیان، مجید استفاده از پایه‌های قارچی شکل در زیر ساختمان به عنوان جداساز ارتعاشی جهت کاهش اثر زلزله بر روی ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 16-22]

چ

 • چناقلو، محمدرضا تخمین خواص اساسی بتن‌های با مقاومت بالا HSC با روش‌های آماری و شبکه‌های عصبی مصنوعی A.N.Ns و مقایسه آنها [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 32-37]

ر

 • رضائی، مهدی تخمین خواص اساسی بتن‌های با مقاومت بالا HSC با روش‌های آماری و شبکه‌های عصبی مصنوعی A.N.Ns و مقایسه آنها [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 32-37]

ش

 • شوکتی، حسین مطالعه آزمایشگاهی رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته‌های استوانه‌ای با شرایط مرزی ساده [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 24-30]

ع

 • عشایری، ایمان مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییر حجم و فشار تورمی خاک‌های رسی کوبیده شده [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-15]

گ

 • گلگون، حمیدرضا بکارگیری المان‌های محدود در بررسی اثر بازشو روی دال‌های بتن آرمه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 38-43]

ل

 • لطف الهی یقین، محمدعلی بکارگیری نویز سفید 1 در تعیین خواص دینامیکی تیرهای لانه زنبوری [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 2-9]
 • لطف الهی یقین، محمدعلی بکارگیری المان‌های محدود در بررسی اثر بازشو روی دال‌های بتن آرمه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 38-43]

ی

 • یثربی، شهاب الدین مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییر حجم و فشار تورمی خاک‌های رسی کوبیده شده [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-15]