درباره نشریه

درباره نشریه

فصلنامه آنالیز سازه-زلزله جزو مجلات با دسترسی آزاد است. اهداف این فصلنامه عبارتند از:

  • انتشارمقاله‌های علمی- پژوهشی، مروری و عرضه نتایج تحقیقات بر پایه­ی روش­های پژوهشی ·
  • کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش
  • افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی
  • ایجاد بسترمناسب جهت برقراری ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی-پژوهشی، انتقال  دانش میان محققان کشور
  • ارائه ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
  • بهره‌گیری از دستاورد‌های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی محققان

فصلنامه آنالیز سازه-زلزله به زبان فارسی منتشر می‌شود (با چکیده انگلیسی). این نشریه به طور کلی در حوزه‌های موضوعی مهندسی عمران ، سازه و زلزله یافته های تحقیقاتی محققان را منتشر می کند. 

مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه توسط کارشناس مجله و داوری توسط متخصصین رشته پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. مقالات نباید قبلاً در نشریات داخلی و خارجی و یا بطور هم زمان برای سایر مجلات ارسال شده باشد. مقالات به ترتیب وصول و پذیرش چاپ خواهند شد.

"فصلنامه آنالیز سازه-زلزله" از مجوز کرییتیو کامنزCreative Commons License)  ) یا اجازه نامه مشترکات خلاقانه CC BY استفاده می نماید.

CC BY 

ارسال مقاله به فصلنامه آنالیز سازه-زلزله به منزله واگذاری و انتقال تمام مالکیت معنوی و حقوقی مولفان گرامی به فصلنامه آنالیز سازه-زلزله (ناشر) می باشد. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی، حقوقی و مسئولیت آرا و نظرات ارائه شده بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.