اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 120
تعداد عدم پذیرش 50

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 202
تعداد مشاهده مقاله 89905
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 136927
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 45 %