سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه مندان جهت دریافت فصلنامه علمی- تخصصی سازه می‌توانند با تکمیل و ارسال برگه پیوست (و یا کپی آن) جزء مشترکان فصلنامه شوند.

راهنمای اشتراک :

حق اشتراک چهار شماره از مجله برای مؤسسات, سازمانها، افراد حقیقی یا حقوقی (با احتساب هزینه پستی)  300000 ریال.

حق اشتراک چهار شماره از مجله برای دانشجویان (با احتساب هزینه پستی) 200000ریال می‌باشد.

(اشتراک هر دوره 4 شماره ای برابر یک سال است) 

 

آدرس مجله : مراغه -  بلوار شهید درخشی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ساختمان اداری اندیشه، دفتر فصلنامه علمی- تخصصی مهندسی سازه صندوق پستی 345 ، تلفن و تلفکس 04137455111    پست الکترونیکی: MIAU.Journal@gmail.com