اخبار نشریه: راه اندازی سامانه الکترونیکی

در راستای توسعه خدمات الکترونیکی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی، پایگاه جدید نشریه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی پایگاه جدید، تسریع اطلاع رسانی عملکردنشریه و گسترش خدمات رسانی به پژوهشگران رشته های مرتبط و امکان ارتباط با محقیق بوده است.