هزینه مقاله

برای مقالاتی که از ابتدای سال 98 ارسال می گردند مبلغ 1000000 ریال در زمان ارسال مقاله و مبلغ 1000000 ریال در زمان پذیرش نهایی مقاله دریافت خواهد شد. جهت اطلاع از نحوه واریز هزینه با شماره تلفن 04137455111 تماس بگیرید